2018. június 22., péntek

Igei útravaló: 2018. június 22., Péntek - Bóbita, Paulina

Bibliaolvasás: 3Mózes 9, 1-24
Az ároni áldozatnál vérrel kenték meg az oltárt (3Mózes 9, 9). „A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat.” „Krisztus pedig... nem is bakok és bikák vérével, hanem tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett” (Zsid 9,22.11-12). Ha az ároni áldozatnál „...megjelent az Úr dicsősége...” (3Mózes 9, 23-24), mennyivel inkább jelen van Isten dicsősége Krisztus áldozatában! Ha az ószövetségi nép ujjongott, és arcra borult (3Mózes 9, 24), nekünk mennyivel inkább van okunk örülni és leborulni Isten előtt!


2018. június 21., csütörtök

Igei útravaló: 2018. június 21., Csütörtök - Alajos, Leila

Bibliaolvasás: 3Mózes 8, 1-36
Mózes, később Áron és a papok szerepe volt, hogy megállapítsák egy áldozatról, „kedves illatú”-e (3Mózes 8, 21.28), és „igen szent”-e (3Mózes 8, 6,10.18.22), vagy pedig „utálatos” (5Móz 17,1). Mi közünk van nekünk mindehhez? Az Újszövetséget olvasva jusson eszünkbe az áldozati törvények gondolatvilága és szóhasználata. Az Újszövetséget gazdagon átszövi az Ószövetség világa, és lelki értelemben használja mindazt, ami itt le van írva. „Éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként” (Ef 5,2).


2018. június 20., szerda

Igei útravaló: 2018. június 20., Szerda - Rafael, Dina, Keve

Bibliaolvasás: 3Mózes 7, 22-38
Hatféle áldozati szertartást sorol fel az ige (3Mózes 7, 37). Hat, tartalmilag ma már nem egészen pontosan elkülöníthető módja, hogy az ember rendezze Istennel rendezetlen dolgait. Jézus Krisztus óta nem kell újabb áldozat, de tapasztaljuk, hogy nem könnyű a bűneinkkel Isten elé állni. Minden egyes ilyen alkalom egyben lehetőség az irgalom, a kegyelem és a megtartott ígéretek megtapasztalására. „Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket” (Zsolt 103,12).


2018. június 19., kedd

Igei útravaló: 2018. június 19., Kedd - Gyárfás

Bibliaolvasás: 3Mózes 7, 1-21
Miért kellett ennyiféle, részletesen kidolgozott rítus az ószövetségi áldozatokhoz? Mert tudták, hogy az ember nem tud nem vétkezni. De ebbe sem Isten, sem a vele szövetségre lépett népe nem nyugodott bele. Szorgalmasan és pontosan követték az előírásokat, hogy elfordítsák magukról Isten haragját. „Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké” (Zsolt 103,8-9). 
Jézus Krisztus egyszeri és tökéletes áldozata óta megváltottak vagyunk, és tudunk nem vétkezni. Hála legyen ezért!


2018. június 18., hétfő

Igei útravaló: 2018. június 18., Hétfő

Bibliaolvasás: 3Mózes 6, 1-23
„...nem szabad kialudnia” (3Mózes 6, 5) az oltár tüzének, amely megsemmisíti az áldozatot. Az ószövetségi felfogás szerint az áldozatra tette át a pap a bűnt. Ezért kellett egészen megsemmisíteni az égőáldozatot, akár annak árán is, hogy éjjel fent kell maradni a tüzet táplálni. A húst megemésztette a tűz, de a lélek tisztaságát egyedül Isten adhatta vissza. „Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk” (Zsolt 103,10).


2018. június 17., vasárnap

Közösségben Istennel - istentisztelet Csermőn

Bibliaolvasás:
"És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség.
Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekesszük.
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő ígéje nincsen mi bennünk.
Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.
És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is.
És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk.
Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság.
Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk;
Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt."
1János 1, 5 - 2, 6

Check this out on Chirbit
Alapige:
"Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől."
1János 1, 5

Közösségben Istennel - istentisztelet Bélzerénden

Bibliaolvasás:
"És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség.
Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekesszük.
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő ígéje nincsen mi bennünk.
Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.
És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is.
És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk.
Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság.
Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk;
Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt."
1János 1, 5 - 2, 6

Check this out on Chirbit
Alapige:
"Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől."
1János 1, 5