2018. augusztus 15., szerda

Igei útravaló: 2018. augusztus 15., Szerda - Mária, Marina

Bibliaolvasás: Prédikátor 3, 1-22
„...megvan az ideje minden dolognak az ég alatt” (Prédikátor 3, 1). Isten által rendelt módon éled-e meg ifjúságod, jegyességed, házasságod, családalapításod, munkád, nyugdíjas korod és az Úr elé készülésed idejét? Jézus Krisztus az Atya által rendelt időben, az idők teljességében (Gal 4,4) jött el a földre, hogy életedet megszabadítsa minden hiábavalóságtól. Az idők végén pedig eljön ítélni élőket és holtakat.


2018. augusztus 14., kedd

Igei útravaló: 2018. augusztus 14., Kedd - Marcell, Maximilián

Bibliaolvasás: Prédikátor 2, 1-26
„Megpróbálom, milyen az öröm… De kitűnt, hogy ez is hiábavalóság” (Prédikátor 2, 1). Hiábavalóság! - „csendül” fel újra a könyv egyik fő gondolata. Igen, minden hiábavalóság, ha emberi erőfeszítésből van. Mulandó az öröm és a gazdagság is, ha emberi, de örök öröm és gazdagság forrása lehet még a szenvedés is, ha azt Jézus Krisztus kezéből fogadod (2Kor 4,17-18).


2018. augusztus 13., hétfő

Igei útravaló: 2018. augusztus 13., Hétfő - Csongor, Ipoly, Ince

Bibliaolvasás: Prédikátor 1, 1-18
„...nincs semmi új a nap alatt” (Prédikátor 1, 9). De van új a nap fölött! Lelki szemeidet emeld fel a mennybe, a nap fölé, ahová Jézus érted is felemeltetett. Ha magadban bízol vagy elbizakodott vagy, elkeseredett leszel, ha az Úrban, akkor pedig valódi békességed lesz (Jn 14,27). Te kiben bízol? Magadban vagy az Úrban?


2018. augusztus 12., vasárnap

Akik az Úrban bíznak, erejük megújul - igehirdetés Csermőn

Bibliaolvasás:
"Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet, így szól Istenetek!
Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott; hiszen kétszeresen sujtotta őt az Úr keze minden bűneiért.
Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!
Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává.
És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt.
Szózat szól: Kiálts! és monda: Mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága!
Megszáradt a fű, elhullt a virág, ha az Úrnak szele fuvallt reá; bizony fű a nép.
Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!
Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion! emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem! emeld föl, ne félj! mondjad Júda városinak: Ímhol Istenetek!
Ímé, az Úr Isten jő hatalommal, és karja uralkodik! Ímé, jutalma vele jő, és megfizetése Ő előtte.
Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.
Ézsaiás 40, 1-11

Check this out on Chirbit
Alapige:
"Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izráel: Elrejtetett az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?!
Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsesége!
Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja.
Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is;
De akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!"
Ézsaiás 40, 27-31

Akik az Úrban bíznak, erejük megújul - igehirdetés Bélzerénden

Bibliaolvasás:
"Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet, így szól Istenetek!
Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott; hiszen kétszeresen sujtotta őt az Úr keze minden bűneiért.
Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!
Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává.
És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt.
Szózat szól: Kiálts! és monda: Mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága!
Megszáradt a fű, elhullt a virág, ha az Úrnak szele fuvallt reá; bizony fű a nép.
Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!
Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion! emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem! emeld föl, ne félj! mondjad Júda városinak: Ímhol Istenetek!
Ímé, az Úr Isten jő hatalommal, és karja uralkodik! Ímé, jutalma vele jő, és megfizetése Ő előtte.
Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.
Ézsaiás 40, 1-11

Check this out on Chirbit
Alapige:
"Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izráel: Elrejtetett az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?!
Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsesége!
Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja.
Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is;
De akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!"
Ézsaiás 40, 27-31

Akik az Úrban bíznak, erejük megújul - igehirdetés Vadászon

Bibliaolvasás:
"Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet, így szól Istenetek!
Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott; hiszen kétszeresen sujtotta őt az Úr keze minden bűneiért.
Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!
Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává.
És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt.
Szózat szól: Kiálts! és monda: Mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága!
Megszáradt a fű, elhullt a virág, ha az Úrnak szele fuvallt reá; bizony fű a nép.
Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!
Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion! emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem! emeld föl, ne félj! mondjad Júda városinak: Ímhol Istenetek!
Ímé, az Úr Isten jő hatalommal, és karja uralkodik! Ímé, jutalma vele jő, és megfizetése Ő előtte.
Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti.
Ézsaiás 40, 1-11

Check this out on Chirbit
Alapige:
"Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izráel: Elrejtetett az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?!
Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsesége!
Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja.
Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is;
De akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!"
Ézsaiás 40, 27-31

Igei útravaló: 2018. augusztus 12., Vasárnap - Klára, Letícia, Bárdi, Diána

Bibliaolvasás: Józsué 24, 16-33
„Az Urat, a mi Istenünket fogjuk szolgálni, és az ő szavára hallgatunk” (Józsué 24, 24). Felelősségteljes szeretettel óvja Józsué a rábízottakat a kettősségtől, az Úr melletti teljes elköteleződés hiányától és a felelőtlen ígérgetéstől. Láthatjuk, hányan nem mernek ma sem dönteni Isten mellett. Ennek következménye az egymás mellett való elköteleződés hiánya is. Gondoljunk a meg nem kötött házasságokra. Ugyanakkor óv az Úr bennünket a komolyan nem vett házassági, konfirmációi, keresztelői és úrvacsorai fogadalmaktól is. Mindezeket pedig önerőből megtartani nem tudom. Csak az ő mennyei hűségébe kapaszkodva tudok én is hűséges lenni.