2017. június 27., kedd

Igei útravaló: 2017. június 27., Kedd - László

Bibliaolvasás: Apostolok cselekedetei 22, 22-30
A hit és az Istenhez fűződő személyes kapcsolatunk nem magánügy. Akik önteltségükben kisajátítják maguknak Istent, istentelenné és embertelenné, gyilkolásra is késszé válhatnak. Pál életében azonban Isten egy újabb lehetőséget is felhasznál: római polgárjoga megmenti őt a kínvallatástól. Az Úrnak sok útja és eszköze van. Ami azonban Pálhoz hasonlóan minden embert leginkább meggazdagít, és az örök kárhozattól is megvéd: a mennyei polgárjog (Fil 3,20).


2017. június 26., hétfő

Igei útravaló: 2017. június 26., Hétfő - János, Pál, Iringó

Bibliaolvasás: Apostolok cselekedetei 22, 1-21
Pál teljes átéléssel mondja el megtérését: aki buzgóságában nem riadt vissza Jézus követőinek üldözésétől, bebörtönzésétől, halálra adásától, a Megváltó szavára egészen megváltozott. Amikor az üldözöttek - és az Úr - nevében Anániás befogadta, valóságosan és lelkileg egyaránt felnyíltak a szemei. Nemcsak bűnbocsánatot és új életet kapott, hanem új küldetést is: a pogányoknak kell elmondania a jó hírt. 
Nincs örömtelibb és vigasztalóbb meggyőződés ennél: elveszett voltam, de Isten megtalált! Az ő népének tagjává tett!


2017. június 25., vasárnap

Igei útravaló: 2017. június 25., Vasárnap - Vilmos

Bibliaolvasás: Apostolok cselekedetei 21, 27-40
Miközben Pál a jeruzsálemi presbiterek tanácsára a templomba megy, hogy betöltve küldetését, a zsidóknak olyanná legyen, mint aki zsidó (1Kor 9,20), régi kis-ázsiai ellenfelei - akik az igének ellenálltak - hamis vád alapján lázadást szítanak. 
Istenfélő vezetők tanácsa is vihet támadások közé? Még akkor is, ha az a célom, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket Krisztusnak? 
Ha Istennek terve van valakivel, akkor a pogány rómaiak sietnek a segítségére.

2017. június 24., szombat

Igei útravaló: 2017. június 24., Szombat - Iván

Bibliaolvasás: Apostolok cselekedetei 21, 17-26
„Rólad pedig azt hallottuk... Tedd hát azt, amit mondunk neked!” (Apostolok cselekedetei 21, 21 és 23). 
Fontos, hogy életünk hiteles bizonyság legyen a Krisztushoz tartozásunkról. Azonban nem szabad engednünk, hogy életünket a mások rólunk alkotott véleménye, felőlünk keltett hírei, álhírei irányítsák. A híresztelések, rágalmak gyalázatba, bajba, hamis irányba visznek. Így mindig alulmaradunk. 
Ragaszkodjunk ahhoz, hogy számunkra a meghatározó - és egyben áldást jelentő - szó az legyen, amit válaszként kapunk erre a kérdésre: „Mit tegyek, Uram?” (Apostolok cselekedetei 21, 22,10).


2017. június 23., péntek

Igei útravaló: 2017. június 23., Péntek - Zoltán, Édua, Arszlán, Jázminka

Bibliaolvasás: Apostolok cselekedetei 21, 1-16
„Legyen meg az Úr akarata!” (Apostolok cselekedetei 21, 14). 
A hívő ember hitéhez, Istennel való kapcsolatához méltó kijelentés ez. Urunk erre az Isten iránti feltétlen bizalomra tanítja az övéit - így bennünket is - a Miatyánkban: „...legyen meg a te akaratod...” (Máté evangéliuma 6,10). 
Mégis gyakran perlekedünk mennyei Atyánkkal. Lázadunk és kesergünk, mondván, hogy mi ezt jobban tudjuk. Pedig az igazi békesség, lelki megújulás, testi-lelki gyógyulás abban van, ha teljes hittel őrá hagyatkozunk.


2017. június 22., csütörtök

Igei útravaló: 2017. június 22., Csütörtök - Bóbita, Paulina

Bibliaolvasás: Apostolok cselekedetei 20, 17-38
„...életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat...” (Apostolok cselekedetei 20, 24). 
Pál hitvallását olvasni megszégyenítő. Van úgy, hogy mi is felelősen át nem gondolt lelkiséggel mondjuk, valljuk, hogy „életünket és vérünket” áldozzuk az ügyért. Közben pedig a legkisebb akadályoknál, próbáknál, terheknél is szégyenletesen elbukunk. Kihagyott lelki alkalmak, meg nem szentelt nyugalomnapok sora, haragtartás... 
Hogyan lehet mégis győzelmesen végigfutni úgy, hogy még az „életem sem drága”
Csak akkor, ha „...nekem az élet Krisztus...” (Fil 1,21).


2017. június 21., szerda

Igei útravaló: 2017. június 21., Szerda - Alajos

Bibliaolvasás: Apostolok cselekedetei 20, 13-16
„...gyalog akart jönni” (Apostolok cselekedetei 20, 13). 
Ezt olvasva csodálkozhatunk, hiszen a későbbiekből kitűnik, hogy Pál igencsak sietett (Apostolok cselekedetei 20, 16) Jeruzsálembe.   Ekkor mégsem a gyorsabb és kényelmesebb hajóutat választotta, mint munkatársai. Miért? Valójában nem tudjuk. Az biztos, hogy a magányosan, gyalog végigjárt utakon inkább van lehetősége az embernek az elcsöndesedésre, az Istennel való kettesben maradásra. Úgy járd az utadat, hogy abban legyen helye, ideje az Istennel való élő és személyes közösségnek.