2018. október 17., szerda

Igei útravaló: 2018. október 17., Szerda - Hedvig, Hédi, Szilamér

Bibliaolvasás: 4Mózes 12, 1-16
A leírás alapján a próféták rejtélyesen kapják meg Isten üzenetét. Nem így Mózes, aki szemtől szemben beszélhet az Úrral. Ami az Ószövetség nagyjainak kiváltságos ajándéka volt, azt szerezte meg nekünk Jézus Krisztus a maga áldozatával. Megnyitotta a királyi trónterem ajtaját számunkra, hogy beléphessünk oda, és szemtől szemben beszélhessünk Istennel bárhol és bármikor egész életünkben.


2018. október 16., kedd

Igei útravaló: 2018. október 16., Kedd - Gál, Aurélia

Bibliaolvasás: 4Mózes 11, 16-35
Mindenki magából indul ki - éljük át sokszor mi magunk is ezt a bölcs mondást. Nem volt ez másképpen Mózessel sem, amikor megkérdőjelezte, hogy Isten tudna-e elegendő húst adni az egész népnek. Ez a történet megtanít bennünket, hogy merjük elhinni: az Úr erősebb és hatalmasabb, mint ahogy mi csak elképzelni is mertük vele kapcsolatban. Az ő szava azért ige, mert nemcsak hangzik, hanem történik is. A mi feladatunk az, hogy lássuk meg, és magasztaljuk Istent azért, mert az ő igéje mindig valóság lesz.


2018. október 15., hétfő

Gyülekezeti hirdetések 2018. október 14.


- Az elmúlt héten, szerdán érkezett meg a bélzeréndi gyülekezetbe a hollandiai sliedrechti közösség adománya. A mintegy tíz köbméternyi használtruha szállítmányt szombaton délelőtt osztottuk szét a közösség tagjai között. Ezúton is köszönjük a hollandiai közösség segítségnyújtását.
- Kapható a gyülekezeteinkben a 2019. évre szóló Református Falinaptár. A falinaptár keretének a díszítése a koltói református templomban található írásos terítők mintáinak felhasználásával készült (eredeti színük fehér). A koltói református templom fényképet Strébeli Roland készítette. A naptárat szerkesztette Petrikó Ildikó. A falinaptár megvásárlásával egyházkerületi intézményeinket támogatja! Ára 5 lej.  A falinaptár, mely évek óta a református családi hajlékok egyik ékessége Vadászon a Lelkészi Hivatalban, Bélzerénden Veres Juliannánál vásárolható meg.
- Megjelent a HarangszóA Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapjának októberi duplaszáma. Az érdekes olvasmányokkal, egyházi hírekkel és gyülekezeti tudósításokkal havonta megjelenő kiadvány 3 lejbe kerül, amely adományt a templom perselyes ládájába gyűjtjük.
- A fiatalok konfirmációi oktatása a következőképpen alakul: Vadászon keddenként 17 órától, Bélzerénden pedig pénteken 14 órától várjuk a konfirmándusokat. Szeretettel értesítjük az első éves oktatásra jelentkezőket is, hogy még az októberi hónap folyamán szeretnénk véglegesíteni azt a csoportot is.
- Felhívjuk gyülekezetünk figyelmét az adakozásra. Mindenki úgy adakozzon, ahogy eltökélte szívében, ne szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. (2Korintus 9, 7)

Igei útravaló: 2018. október 15., Hétfő - Teréz, Terézia, Aranka

Bibliaolvasás: 4Mózes 11, 1-15
Panaszkodás, elégedetlenség, zúgolódás, kívánságok, vágyak, siránkozás. Mindez miért? Mert nincs mit ennie a népnek? Szó sincs róla. Isten mindennap ad nekik mannát. A panasz a mannára, azaz Isten ajándékára adott válasz. Nem jó - mondja a nép. Tényleg jobb volt korábban? A rabságban kapott étel finomabb lenne, mint a szabadságban odaajándékozott isteni gondviselés? A hit mértéke ez. A hité, amely mer elégedett lenni Isten szabadításával és ajándékaival, illetve mer bízni Isten mindennapos gondviselésében.


2018. október 14., vasárnap

Micsoda az ember? - igehirdetés Bélzerénden

Bibliaolvasás:
"Az éneklőmesternek a gittithre; Dávid zsoltára.
Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet.
A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd.
Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél:
Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?
Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!
Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;
Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is;
Az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár.
Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!"
Zsoltárok könyve 8, 1-10

Check this out on Chirbit
Alapige:
"Mikor pedig el akarták indítani a ládát, ezt mondja vala Mózes: Kelj fel Uram, és széledjenek el a te ellenségeid, és fussanak el előled a te gyűlölőid."
4Mózes 10, 35

Micsoda az ember? - igehirdetés Vadászon

Bibliaolvasás:
"Az éneklőmesternek a gittithre; Dávid zsoltára.
Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet.
A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd.
Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél:
Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?
Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!
Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;
Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is;
Az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár.
Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!"
Zsoltárok könyve 8, 1-10

Check this out on Chirbit
Alapige:
"Mikor pedig el akarták indítani a ládát, ezt mondja vala Mózes: Kelj fel Uram, és széledjenek el a te ellenségeid, és fussanak el előled a te gyűlölőid."
4Mózes 10, 35

Igei útravaló: 2018. október 14., Vasárnap - Helén, Heléna, Lívia

Bibliaolvasás: 4Mózes 10, 11-36
Isten népe újra és újra átéli, hogy az Úr megy előtte. Megtapasztalják, mit jelent vezetettnek lenni. Mózes mindennapi imádságában (4Mózes 10, 35-36) azt kéri Istentől, hogy ő menjen előttük, és ha megállnak, térjen hozzájuk vissza. Az Újszövetség népe előtt a Feltámadott megy (Mt 28,7), Jézus Krisztus, aki ígérete szerint velünk marad a világ végezetéig (Mt 28,20). Kérjük mi is Mózes imádságával, hogy vezessen bennünket minden utunkban, és maradjon mellettünk mindennap az Úr.Imádkozzunk: „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsolt 90,12)