2017. január 22., vasárnap

Igei útravaló: 2017, január 22., Vasárnap - Vince, Alfonz, Dormand

Bibliaolvasás: Zsoltárok könyve 54, 1- 9
Bizonyára mindannyian csalódtunk emberekben, talán azt is tapasztaltuk már, hogy ellenünk fordultak. Dávid is ezeket tapasztalta, sőt ennél többet is, hiszen így vall erről a keserű tapasztalatáról: „...idegenek támadtak rám, erőszakos emberek törtek életemre...” (Zsoltárok könyve 54, 5). 
A próbatétel, a nyomorúságos időszak könyörgésre indítja, mert megismerte Isten szeretetét és hatalmas erejét is. Ezért bizalommal mondja: „De Isten megsegít engem, az Úr megtartja életemet” (Zsoltárok könyve 54, 6). 
Támaszkodjunk mi is Isten szeretetére és hatalmas erejére!
Imádkozzunk ellenségeinkért.
Hálaáldozatunk legyen alázatos életünk Isten és az emberek előtt.


2017. január 21., szombat

Igei útravaló: 2017, január 21., Szombat - Ágnes

Bibliaolvasás: Zsoltárok könyve 53, 1-7
„...Isten megvetette őket...” (Zsoltárok könyve 53, 6). 
Ha Isten megvetett bennünket, akkor csak istentelenül élhetünk. Ez a lelkület azonban a bolond, értelem és szív nélküli ember sajátja. Az ilyenek egész élete hazugság, gonoszság (Zsoltárok könyve 53, 1-3). Mindnyájan ilyenek vagyunk, de ha Isten könyörül rajtunk, ad értelmet, hogy őrá tekinthessünk - aki már előbb ránk tekintett (Zsoltárok könyve 53, 4). Isten saját népe megtérését akár úgy is elvégzi, hogy megrettenti, szétszórja, megszégyeníti őket (Zsoltárok könyve 53, 5-6). Isten népe ekkor az Úr szabadítása után sóhajt, ő pedig jóra fordítja népe sorsát (Zsoltárok könyve 53, 7).


2017. január 20., péntek

Igei útravaló: 2017, január 20., Péntek - Fábián

Bibliaolvasás: Zsoltárok könyve 52, 1-11
„...Dóég Saulhoz ment, és jelentette neki...” (Zsoltárok könyve 52, 2). 
Dóég, Saul kémje megölte a Dávidot elrejtő főpapot egész háznépével együtt. Ez a zsoltár felirata (Zsoltárok könyve 52, 1-2). A zsoltárban maga Isten leplezi le a gonosz felfuvalkodottságot, amely elpusztul és nyomorúságos véget ér (Zsoltárok könyve 52, 3-9). Aki azonban az Úrban bízik, virul, mint a ciprus, hiszen Isten megváltó szeretetében élni az egyetlen biztonság. Akár a gonosz tombolása idején is. 
A hívő sorvadásra kényszerítve is virul (Zsoltárok könyve 52, 10-11).


2017. január 19., csütörtök

Igei útravaló: 2017. január 19., Csütörtök - Sára, Máriusz

Bibliaolvasás: Zsoltárok könyve 51, 1-21
„Ments meg...” (Zsoltárok könyve 51, 16). 
Isten megmentette Dávidot. A nagy bűnök által terhelt király Isten választottja volt. Ennek jele ez a bűnbánó könyörgés, amit csak Isten gyermekei mondhatnak el így, az ő kegyelme által. 
A bűnbánó ember nem hárít, töredelmes szívvel beismeri vétkeit: tudom, hogy hűtlen voltam, igazad van, ha szólsz, jogos az ítéleted (Zsoltárok könyve 51, 1-8). 
Nem vagyunk az Úr gyermekei, amíg csak hárítunk, de a töredelmes szívű embert megmenti Isten.


2017. január 18., szerda

Igei útravaló: 2017. január 18., Szerda - Piroska

Bibliaolvasás: Zsoltárok könyve 50, 1-23
„Hálaadásodat áldozd az Istennek...” (Zsoltárok könyve 50, 14) 
Isten jön, jelenlétében pedig minden hamisság lelepleződik, és csak kegyelme által maradhatunk meg előtte (Zsoltárok könyve 50, 1-6). Az igaz istentisztelet több mint külső áldozat és szertartás. 
Az Úr élő hitet kíván: hálaadást, az ő nevének segítségül hívását (Zsoltárok könyve 50, 14-15), amelynek következménye a hiteles élet (Zsoltárok könyve 50, 16-21). 
Vannak azonban aszályos időszakok a hívő ember életében is, ilyenkor nagy áldás az istentiszteleti közösség.


2017. január 17., kedd

Igei útravaló: 2017. január 17., Kedd - Antal


Bibliaolvasás: Zsoltárok könyve 49, 1-21
„...senki sem válthatja meg magát...” (Zsoltárok könyve 49, 8). 
A gazdagság és a szegénység viszonylagos és ideig való (Zsoltárok könyve 49, 2-4). Aki azonban ezekbe akar kapaszkodni, fontolja meg a mai igét: senki sem válthatja meg magát, mert gazdag és szegény, bölcs és ostoba egyaránt meghal, és még az emlékezetük is eltűnik vagyonukkal, hatalmukkal, sikereikkel, de szegénységükkel, kudarcaikkal és tehetetlenségükkel együtt. 
Egyetlen menedékünk az Úr, csak ő válthat ki a holtak hazájából (Zsoltárok könyve 49, 16). 
Ezt meg is tette Jézus Krisztusban.


2017. január 16., hétfő

Igei útravaló: 2017. január 16., Hétfő - Gusztáv

Bibliaolvasás: Zsoltárok könyve 48, 1-15
„Bizony, itt van Isten...” (Zsoltárok könyve 48, 15). Igéje és Szentlelke által itt van közöttünk, így jósága, igazsága és öröme a hívő ember boldog tapasztalata. Mégis van egy hely, ahol az ő üdvösséges közelségét konkrétan megtapasztalhatjuk, ebben megerősödhetünk: az Úr temploma, gyülekezete, látható egyháza (Zsoltárok könyve 48, 13-15).
Gyülekezet, egyház, ige nélkül nem tapasztalható meg az élő Isten közelsége, legfeljebb annak valamiféle halvány, homályos „utánzata”. Aki azonban az Úr közelségét megtapasztalta, nem fél akkor sem, ha sokféle király szövetkezik az Úr ügye ellen (Zsoltárok könyve 48, 5-9).