2019. december 15., vasárnap

Igei útravaló: 2019. december 15., Advent 3. vasárnapja - Valér, Detre

Bibliaolvasás: 2Timóteus 4, 6-8
„...eltétetett nekem az igazság koronája...” (2Timóteus 4, 8). Valahogy így képzelnénk mi is egy nagy apostol búcsúját a szolgálattól. A versenypálya végére ért, odaát majd boldogság és korona várja. A valóság összetettebb ennél.
A harcot még végig kell harcolnia, az utolsó ellenséggel szembe kell még néznie. Az Úrral való találkozás azonban nem csupán az elköltözést követő jövendő reménysége. Mi sem hiába várjuk, hogy ő már itt „mellénk álljon” (2Timóteus 4, 17), és ha még nem is koronát, de boldogító ajándékot adjon nekünk karácsonykor is.


2019. december 14., szombat

Igei útravaló: 2019. december 14., Szombat - Szilárd, Szilárda

Bibliaolvasás: 2Timóteus 4, 1-5
Az egyház számára Isten országa, az Úr eljövetele és az ítélet napja a legfontosabb támpontok (2Timóteus 4, 1), amelyekre nézve Pál minőségi helytállásra hívja fel Timóteus figyelmét. Tanít a hiteles igehirdetés ismérveiről, aktualitásáról és a döntésre hívás dinamikájáról (2Timóteus 4, 2). „...töltsd be szolgálatodat” (2Timóteus 4, 5). Sokféle elhívás van az Úr országában, de ne feledjük, Isten nem a szolgálatok elnevezése szerint jutalmaz, hanem a szolgálatban tanúsított hűségért.


2019. december 13., péntek

Igei útravaló: 2019. december 13., Péntek - Luca, Otília

Bibliaolvasás: 2Timóteus 3, 10-17
Az üldözések kora az Úr érkezéséig tart. Csupán az intenzitása változó. „...mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják” ( 2Timóteus 3, 12). A helyes út megmaradni a Szentírás igazságában és az apostol életpéldájának követésében. Éppen ezért „a Krisztus Jézusba vetett hit által” ( 2Timóteus 3, 15) az Istentől ihletett Írásra figyeljünk ( 2Timóteus 3, 16), „hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen” ( 2Timóteus 3, 17).


2019. december 12., csütörtök

Igei útravaló: 2019. december 12., Csütörtök - Gabriella, Johanna

Bibliaolvasás: 2Timóteus 3, 1-9
A nehéz idők okát Pál nem a világ, hanem a keresztyénség nyomasztó belső állapotában látja. Vannak, akik tudják, hogy van Isten, de úgy élnek, mintha nem lenne. „Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják” (2Timóteus 3, 5). Amikor Krisztus jelenléte, életet átformáló ereje hiányzik, csak a formalitás marad. Már nincs erő bűnbánatra és megtérésre, nem jön megváltás, nem terem a Lélek gyümölcse, nem izzik a mentő szeretet tüze, már nem fontos a missziói parancs. „Fordulj el tehát ezektől” (2Timóteus 3, 5).


2019. december 11., szerda

Igei útravaló: 2019. december 11., Szerda - Árpád

Bibliaolvasás: 2Timóteus 2, 19-26
Ha ebben a világban Krisztus jó illata szeretnénk lenni, akkor a vele élt élet területén legyünk igényesek. A lelki higiénia fontos része a gonosz elhagyása (2Timóteus 2, 19), a mindennapos lelki tisztálkodás (2Timóteus 2, 21) és a tisztaság megőrzése (2Timóteus 2, 22). Az ige tekintélyének megfelelő (2Timóteus 2, 25) barátságos, türelmes lelki alkat pedig jó alapot teremt a tanításhoz és a kapcsolatok kialakításához. Mindez pedig irányuljon a csapdahelyzetek (2Timóteus 2, 26) felszámolására, a megtérésre és az igazság megismerésére (2Timóteus 2, 25).


2019. december 10., kedd

Megvásárolható kiadványok:

Királyhágómelléki Református Falinaptár a 2020-as esztendőre


A naptáron a kisperegi templom fényképe látható, a keretet a hadadnádasdi református templom kazettái díszítik.
Megvásárolható a lelkipásztori hivatalban 5 lejes áron.

2020-as Református Kalendárium


A tartalomból:
Naptárak – pollennaptár – horgásznaptár • 2020, az összetartozás éve • Uri Imre: Csonka-ország – Király nélküli királyság • Kupán Árpád: Kisebbségi sorsszilánkok • EGYHÁZBAN ÉLÜNK • Lovász István: Tevékeny reménység Máramarosszigeten • Kállai Benedek: Nyüvedi helyzetkép • Zsigmond Attila: A víz szalad… de a Kőszikla marad! • Forró László: A Zilahi Református Wesselényi Kollégiumról • PORTRÉ • Dr. Hermán M. János: Büte János – templom mellett nem nyugodhat • Emődi András: Sulyok István püspök titkára, Dr. Szemethy Géza • Gellért Gyula: Wass Albert, a béke embere • HISTÓRIA • Dr. Lukács Olga: Szavak nélküli igehirdetés – falfestmények a katakombákban • Mátyás Attila: Wittenberg és az evangélikusok szerepe Nagyvárad reformációjában • Wagner Erik: Az agyagtábláktól az e-könyvekig • Varga Károly: Egy zászló története • Hasas János: A révi fehér kerámia • Wagner Edit: Az úrihímzés • Felfedezések, találmányok krónikája • HISSZÜK ÉS VALLJUK • Lelki fenntarthatóság • A házassági elválásról • Új éneket adott a számba • Az Istent kereső lélek • IRODALMUNK KINCSESTÁRA • Gróf Zrínyi Miklós, a politikus író és hadvezér • Mikes Kelemen, a hűséges deák • Gróf Széchenyi István, a reformok híve • József Attila ellentmondásos hitvilága • Páskándi Géza, az új írói hang és stílus megszólaltatója • Reviczky Gyula, a türelem és megbocsátás lírikusa • Jókai Mór erdélyi utazásainak nyomában • KÖNYVAJÁNLÓ • Református magyar vagyok • ISTEN ÁLLATKERTJE • Téli madáretetés • Kutyagondozási tanácsok • GYEREKEKNEK • Júdás, az üzletember • Unatkozik a gyerek! Nyárbúcsúztató • Gyermekkor a 80-as években • ÉLETNEK KENYERE • Ételreceptek a Bibliából • VICCEK • Bölcs mondások, közmondások • FEJTÖRŐK • JELENTŐS ÉVFORDULÓK • Emberkereskedelem – a ránk leselkedő veszély • Egyházkerületünk címtára

Megvásárolható a lelkipásztori hivatalban 18 lejes áron.

Bibliaolvasó kalauz 2020-ra


Igei magyarázatok az év minden napjára.
Megvásárolható a lelkipásztori hivatalban 6 lejes áron.

Magyar Református Énekeskönyv


Református istentiszteleti alkalmakon használt Énekeskönyvünk 20 lejes áron vásárolható meg.

Harangszó

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja, megvásárolható a Lelkészi Hivatalban 1,50 lejért.

Őrállók
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének a lapja, megvásárolható a Lelkészi Hivatalban 1, 25 lejért.Igei útravaló: 2019. december 10., Kedd - Judit, Loretta

Bibliaolvasás: 2Timóteus 2, 14-18
Nemcsak a világi pályán, az Úrnál is van minőségi próba. Ha önhitté válok, annak eltévelyedés, szentségtörés, istentelenség és üres fecsegés lesz a következménye. Ma Isten népét sok kísértés és kihívás éri. Csak a konkrét és személyes Krisztus-követés garantálja a megmaradásunkat. Ezért legyünk hálásak, amikor az Úr megvizsgál, leleplez, helyreigazít, felkészít a szolgálatra és a mindennapok világára. „Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt...” (2Timóteus 2, 15).