2016. március 6., vasárnap

Ökumenikus női világimanap megünneplése Vadászon


2016. márciusának első vasárnap délutánján tartottuk meg a Vadászi Református Egyházközségben a Nők Ökumenikus Világimanapját. 
A kubai keresztyén asszonyok életének körülményeivel ismerkedtünk meg ezen a délutánon. Együtt imádkoztunk sok millió keresztyén asszonnyal, hogy az Isten tegyen alkalmasakká bennünket is arra, hogy a reánk bízottakat mi is Ő felé irányítsuk, hogy gyermekeinket is az Ő dicsősége felé vezessük.
A Hallelujás énekek, a kubai keresztyén közösség életmódjának bemutatása igazán ünnepi hangulatot hozott erre a vasárnap délutánra.
Miközben a kubai keresztyén asszonyok világával ismerkedtünk meg, kitárult előttünk a mi saját világunk is: az, hogy mi is kell legyen minden embernek a feladata. Jézus a kisgyermekekre hívta fel a figyelmünket. Az alázat, a feltétel nélkül való bizodalom, a reménység, ami őket kicsinnyé teszi, de ugyanakkor naggyá is, bennünket is vezessen arra a felismerésre, hogy Isten előtt naggyá, értékessé lehetünk.
Együttlétünk szeretetvendégséggel és beszélgetéssel ért véget.
Áldott legyen az Isten, aki összehozott bennünket, hogy megszólítsuk Őt, figyeljünk Rá és erőt merítsünk Igéjéből.


Képek és felvételek, melyek az imanap alkalmával készültek:
Igemagyarázat:

Bibliaolvasás:
"És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik.
Akin az Úrnak lelke megnyugoszik: bölcseségnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke.
És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik:
Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett; megveri a földet szájának vesszejével, és ajkai lehével megöli a hitetlent.
Derekának övedzője az igazság lészen, és veséinek övedzője a hűség.
És lakozik a farkas a báránynyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat;
A tehén és medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik;
És gyönyörködik a csecsszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliskus lyuka felett terjengeti kezét:
Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják.
És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, aki a népek zászlója lészen, eljőnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lészen."
Ézsaiás próféta könyve 11, 1-10

Check this out on Chirbit
Alapige:
"Jézus pedig ezt látván, haragra gerjede és monda nékik: Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa."
Márk evangéliuma 10, 14
Megjegyzés küldése