2016. március 3., csütörtök

"Simon Péter pedig így válaszolt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." - Máté evangéliuma 16, 16

Ez az egyszerű hitvallás, mely minden utána kijelentett hitvallásnak a mintája. Alapja ez: megismerni Jézust!
Cézárea Filippi Palesztina legészakibb pontja: utána már Szíria következik. Idáig érve Jézus végigjárja Izráel egész határvidékét a pogányok felé. Útja most már csak Jeruzsálem felé vezethet, hogy szembenézzen sorsa beteljesedésével. Ez a helyzet magyarázza Jézusnak önmaga személyére nézve feltett kérdéseit. Először a körülöttük élő Izráel nézeteihez kell viszonyítaniuk a tanítványoknak a magukét.  Izráelben Jézust sokan tartották nagy prófétai személyiségnek, de jelentőségét nem tartották az emberi méretek fölé emelkedőnek.
A tanítványoknak önmaguk véleményéről kell vallaniuk. Péter szólal meg, akit itt ünnepélyesen Simon Péternek nevez az evangélista. Nem önmaga egyéni véleményének ad hangot, hanem a tizenkettő képviseletében beszél.
Jézus megjeleníti, hogy Péter hitvallásának forrása a mennyei Atya kijelentése, és boldog az, aki Jézus személyiségével kapcsolatos döntésében ebből merít. A tanítvány hitvallása annyira nagy, hogy neki magának is még súlyos próbák hosszú során át kell felnőnie hozzá.
Mi ezeknek a súlyos próbáknak hosszú sorát éljük meg mindennapi küzdelmeinkben. Arra hivattattunk,  hogy a felséges Isten képmásai legyünk e földi létben, de ennek a hivatásnak csak akkor tudunk eleget tenni, ha ismerjük az Istent. Nem elég mellette élni, kegyelméből táplálkozni, gondviselő szeretetét megtapasztalni, hanem Vele kell éljünk.
A hitvallástétel, mely oly sokszor - és nemcsak istentiszteletek alkalmával - elhangzik szánkból, érzéssé, megtapasztalássá, életmódunk irányvonalává kell váljon. Csak az élő Isten Fia az, aki átvezethet kisebb-nagyobb próbatételeinken, hogy megérkezzünk Hozzá, az Ő országába.
Megjegyzés küldése