2017. február 22., szerda

Egyetemes Imahét 3. napja: "Senkit nem ismerünk test szerint" - Mike Pál, magyarkéci református lelkipásztor igehirdetése


Alapige:
"Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket,
Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, aki érettök meghalt és feltámasztatott.
Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint; sőt ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük.
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden."
2Korintus 5, 14-17

az igehirdetés folytatása
Megjegyzés küldése