2017. február 23., csütörtök

Egyetemes Imahét 4. napja: „… a régi elmúlt…” - Vékony Zsolt József, szentleányfalvi református lelkipásztor igehirdetése

Alapige:
"Lőn pedig, mikor menének, valaki monda néki az úton: Követlek téged Uram, valahová mégy!
És monda néki Jézus: A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs fejét hová lehajtania.
Monda pedig másnak: Kövess engem. Az pedig monda: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat.
Monda pedig néki Jézus: Hadd temessék el a halottak az ő halottaikat: te pedig elmenvén, hirdesd az Isten országát.
Monda pedig más is: Követlek téged Uram; de előbb engedd meg nékem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én házamban vannak.
És monda néki Jézus: Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára."
Lukács evangéliuma 9, 57-62


Check this out on Chirbit
Megjegyzés küldése