2017. február 26., vasárnap

Egyetemes Imahét 7. napja: A megbékélés szolgálata - Tolnai Ferenc, bélzeréndi lelkipásztor igehirdetése


Alapige:
"Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket...
Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;

Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét."

2Korintus 5, 14 és 18-19

Megjegyzés küldése