2017. április 21., péntek

Igei útravaló: 2017. április 21., Péntek - Konrád, Zombor

Bibliaolvasás: Apostolok cselekedetei 2, 14-28
„Izráelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket!” (Apostolok cselekedetei 2, 22). 
Péter apostol pünkösdi beszéde nem nagyszerű szónoki teljesítmény volt, hanem olyan üzenet, amelyet a Lélek közvetített. 
A Lélek munkálta a csodálatos eredményt is: háromezer ember megtérését. 
Ki volt ennek a pünkösdi beszédnek a középpontjában? 
Az a názáreti Jézus, akit Isten maga igazolt „csodákkal és jelekkel”. Ma is kizárólagosan az ő áldozatáért, értünk odaszánt életéért részesedünk Isten irgalmas, megmentő és üdvösséget kínáló kegyelmében.


Megjegyzés küldése