2017. május 28., vasárnap

Igei útravaló: 2017. május 28., Vasárnap - Emil, Csanád


Bibliaolvasás: Apostolok cselekedetei 13, 38-52
Antiókhiában a bibliai konfirmáció egy jeles alkalmát látjuk megvalósulni több lépésben: bűnbocsánat meghirdetése az Úr Jézusban (Apostolok cselekedetei 13, 38), megigazulás Jézus által (Apostolok cselekedetei 13, 39), a kiválasztottság és hívővé válás titka (Apostolok cselekedetei 13, 48) és az Isten kegyelmében való megmaradás (Apostolok cselekedetei 13, 43). 
Mindezt úgy, hogy a vallásos és a pogány háttérből jöttek egyaránt „...megteltek örömmel és Szentlélekkel” (Apostolok cselekedetei 13, 52). 
A mai ige ezt a biblikus életprogramot kínálja, minden újonnan és régebben konfirmáltnak: a hit megerősítését a Szentlélek által.
Imádkozzunk, hogy a most konfirmálók ismerjék meg az Úrral való személyes közösség áldását. A lelki család közösségében növekedjenek fel a lelki nagykorúságra. Váljanak a szolgáló közösségek teherviselő tagjaivá!

Megjegyzés küldése