2017. június 15., csütörtök

Igei útravaló: 2017. június 15., Csütörtök - Zója, Vid

Bibliaolvasás: Apostolok cselekedetei 18, 24-28
Egy Apollós nevű zsidó származású férfiról szól a mai igei történetünk, aki az Írásokban jártas és ékesen szóló ember volt. Ő tanítást kapott már az Úr útjáról, de csak a János keresztségét ismerte. Akvilla és Priszcilla maguk mellé vették őt, és velük együtt szólt a zsinagógában.
Egy mindenkori presbiter, egy hívő, rendszeresen templomba járó személy eszményképét kapjuk a Szentírásban az ő példája által. Azt, hogy miképpen kell elmélyülni a hitben.
Adja az Isten, hogy mi is vágyjunk jelenlegi élettapasztalatainkat kibővíteni új élményekkel, s így gazdagodni a világ megismerésében, rátalálni Megváltónk útjára!
Megjegyzés küldése