2017. július 16., vasárnap

Az Úrban dicsekedni - vasárnapi igehirdetés

Bibliaolvasás:
"Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél.
Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek;
Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;
És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:
Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem.
Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul:
Hogy, amint meg van írva: Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék."
1Korintus 1, 25-31

Check this out on Chirbit
Alapige:
"Hogy, amint meg van írva: Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék."
1Korintus 1, 31

Megjegyzés küldése