2017. szeptember 17., vasárnap

Mosódjál meg! - vasárnapi igehirdetés Vadászon

Bibliaolvasás:
"És amint eltávozék, láta egy embert, aki születésétől fogva vak vala.
És kérdezék őt a tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett, ez-é vagy ennek szülei, hogy vakon született?
Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.
Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.
Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok.
Ezeket mondván, a földre köpe, és az ő nyálából sárt csinála, és rákené a sarat a vak szemeire,
És monda néki: Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában (ami azt jelenti: Küldött). Elméne azért és megmosakodék, és megjöve látva.
A szomszédok azért, és akik azelőtt látták azt, hogy vak vala, mondának: Nem ez-é az, aki itt szokott ülni és koldulni?
Némelyek azt mondák, hogy: Ez az; mások pedig, hogy: Hasonlít hozzá. Ő azt mondá, hogy: Én vagyok az.
Mondának azért néki: Mimódon nyiltak meg a te szemeid?
Felele az és monda: Egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készíte és rákené a szemeimre, és monda nékem: Menj el a Siloám tavára és mosódjál meg; miután pedig elmenék és megmosakodám, megjöve látásom.
Mondának azért néki: Hol van az? Monda: Nem tudom."
János evangéliuma 9, 1-12

Check this out on Chirbit
Alapige:
"Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok."
János evangéliuma 9, 5
Megjegyzés küldése